Synonymer til i det vide og brede

bred, autonom, fri, fribåren, frigjort, gratis, kreativ, myndig, selvhjulpen, selvstendig, selvstyrt, sterk, suveren, tilgjengelig, uavhengig, ubegrenset, ubundet, uforpliktet, uhemmet, uhindret, vid, åpenbred, detaljert, fyldig, grundig, inngående, lang, langvarig, minutiøs, nøyaktig, omfangsrik, omstendelig, utførlig, uttømmende, vidløftig, vidløftigdetaljert, dyptgående, fast, fullstendig, fullt og fast, gjennomført, i dybden, nøye, omfattende, omhyggelig, profesjonelt, pålitelig, redelig, skikkelig, solid, systematisk, til bunns, til gagns, troverdig, ut og inn, adipid, feit, fet, flesket, frodig, korpulent, kvapsete, laskete, overspist, overvektig, pløsete, tjukk, tykk, velernærtfyldig, atskillig, bråtevis, en god del, en masse, en mengde, fullt av, haugevis, i bøtter og spann, i overflod, ikke lite, lassevis, mangt, massevis, meget, m