Synonymer til i første rekke

foran, forrest, fremst, først, eldst, i begynnelsen, i starten, innledende, opprinnelig, på forhånd, tidligst, til å begynne medførst