Synonymer til i nærheten av

anslagsvis, antatt, plausibel, realistisk, sannsynlig, til å forvente, troverdig, ventet, virkelighetstroanslagsvis, bortimot, cirka, ganske, henimot, henved, nesten, noenlunde, nærmere, om lag, omkring, omtrent, rundt regna, tilnærmet, attmed, bortmed, gjennom, hos, inntil, med, nær, per, ved, ved hjelp av, ved siden av, omtren