Synonymer til i skjul

ad omveier, antydningsvis, implisitt, indirekte, underforstått, familiær, fortrolig, hemmelig, inderlig, innstendig, intim, kameratslig, konfidensiell, kordial, mellom oss sagt, nær, privat, på tomannshånd, sub rosa, tillitsfull, under fire øyne, underhånden, underhånds, utvungen, vennlig, vennskapelig, åpenhjertig, åpenhjertigfortrolig, her på/i huset, innenlands, intern, lokal, på kammerset, avsides, dunkel, esoterisk, lumsk, navnløs, obskur, okkult, skjult, ukjenthemmelig, i skj