Synonymer til i sted

akkurat, avpasset, eksakt, korrekt, nøyaktig, presis, punktligakkurat, for kort tid siden, forleden, nettopp, nylig, nyss