Synonymer til i tillegg til

addert (med), med, og, også, pluss, samt, samtmed, attmed, bortmed, gjennom, hos, i nærheten av, inntil, nær, per, ved, ved hjelp av, ved siden avmed, au (muntlig mening), dessuten, endog, i tillegg, item, likeens, likeledes, likeså, likså, oven i kjøpet, til og med, tillike, tillikemed, videre, ytterligere, samtog, samtogså, samtpluss, addisjon, akkvisisjon, arv, avanse, belønning, bonus, bytte, erobring, fallskjerm, fordel, gave, gevinst, gratiale, lønnsøkning, premie, presang, pris, tillegg