Synonymer til idrettsskytter

skiskytter, skytter, sportsskytter, fangstmann, jeger, nimrod, veidemannskytter