Synonymer til ikke harmonere

disputere, duellere, faite, fighte, gjøre motstand, kive, kjekle, kjempe, krangle, krige, munnhugges, opponere, slåss, stride, stå i motstrid med, støte an mot, trette, være på krigsstien, være uenig, være uforenlig med, strid