Synonymer til ikke komme

bli borte, desertere, dra, fare, flykte, flytte, fordufte, forsvinne, gå under jorden, hoppe av, ile, løpe bort, reise, renne, rømme, stikke av, stryke sin kos, ta beina på nakken, unnfly, unnslippe, unnvikebli borte, gjøre svenske av seg, glimre ved sitt fravær, skofte, skulke, streike, ta fri, utebli, utebliskofte, forbigå, forspille, forsømme, glemme, ignorere, la gå for lut og kaldt vann, la gå fra seg, la ligge, la være, mangle, neglisjere, overse, ringeakte, sette til side, slurve (med), svikte, unntale, vanrøkte, vanskjøtte, vanstelle, være borte, ikke k