Synonymer til ikke konkret

abstrakt, akademisk, allmenngyldig, begrepsmessig, bestemt, fjern (muntlig mening), forstandig, hypotetisk, intelligent, logisk, nonfigurativ, sikker, spekulativ, tankemessig, tankeskapt, teoretisk, ubetinget, åndelig, åndeligallmenngyldig, allemannseie, alminnelig, offentlig, offisiell, publisert, åpenallmenngyldig, allmenn, altomfattende, for alle, generell, kosmisk, universell, absolutt, av