Synonymer til ikke til salt i maten

fattig, bankerott, fallert, fallitt, insolvent, konk, konkurs, pengelens, ruinertfattig, i små kår, med to tomme hender, nødlidende, nødstedt, nødstilt, pengeløs, på bar bakke, raka fant, tomhendt, trengende, ubemidlet, uten ei krone, uten nåla i veggen, uten penger, trengen