Synonymer til ikke ville vite av

avfeie, avslå, avvise, bite av, fornekte, forsmå, frabe seg, gi kurven, gjendrive, gjøre arveløs, refusere, si nei, slå tilbake, tilbakevise, utelukke, vise bort, vise vinterveien, vrake, vrakeavvise, motsette (seg), motsi, neglisjere, overse, sette seg opp mot, stå imot, trasse, trosse, være imot, være ulydig (mot), slå