Synonymer til imitasjon

dobling, dublering, etteraping, etterligning, fotografering, ganging, herming, kopiering, lage dubletter, multiplikasjon, avløsning, bot, erstatning, gjengjeld, kompensasjon, oppreisning, protese, refusjon, substitutt, surrogat, vederlagetterligning, avskrift, duplikat, duplo, kopi, replika, reproduksjonetterligning, mult