Synonymer til imitere

ape, doble, dublere, etterape, etterligne, fotografere, gange, herme, kopiere, mangfoldiggjøre, multiplisere, fotogr