Synonymer til implementering

forbedring, andre boller, avveksling, bytte, en annen dans, endring, epokeskifte, forandring, forskjell, forvandling, hamskifte, kuvending, metamorfose, modifikasjon, modifisering, mutasjon, nyordning, ombytte, ombytting, omkalfatring, omstilling, paradigmeskifte, reform, rettelse, skifte, snuoperasjonforbedring, eksplosjon (muntlig mening), formering, intensivering, oppsving, progresjon, stigning, tillegg, vekst, økningforbedring, iverksetting, supplering, tilrettelegging, utbedring, behandling, ettersyn, fiks, flikking, justering, lappverk, overhaling, pass, pleie, reparasjon, røkt, stell, vedlikeholdutbedring