Synonymer til implisere

angå, berøre, dreie seg om, gjelde (muntlig mening), gå ut på, ha å gjøre med (muntlig mening), innvirke på, involvere, omhandle, stå i forbindelse med, treffe, vedkomme, vedrøre (terminologisk), ha å gjøre m