Synonymer til indre liv

følelse, affekt, emosjon, fornemmelse, følsomhet, ha antenner (for noe), instinkt, kjensle, nerve, opplevelse, sensibilitet, sinnstilstandfølelse, indre, sinn, sjel, tanke, ånd, ego, individualitet, jeg, meg, mitt sentrum, person, personlighet, selv, vesen, vesenskjerne, åndindre, egenart, karakter, preg, særpreg, temperament, type, vesensinn, åndsjel, abstraksjon, anelse, assosiasjon, begrep, forestilling, fundering, idé, intuisjon, kontemplasjon, meditasjon, overveielse, plan, refleksjon, slutningtanke, akt, baktanke, beregning, beslutning, bestemmelse, forehavende, formål, forsett, hensikt, ide, intensjon, mening, motiv, mål, målsetning, overlegg, siktemål, spekulasjon, tendens, vilje, ønske, øyemedtanke, analyse, analyseverktøy, forklaring, hypotese, modell,