Synonymer til industrianalyse

Porters fem krefter, bransjeanalyse, eksternanalyse, styrker og svakheter, supplementanalyse