Synonymer til infeksjon

betennelse, inflammasjon, irritasjon, katarr, flenge, hogg, kutt, kvestelse, revne, rift, risp, skade, skramme, skrubbsår, smittesykdom, sår, katarrinfeksjon, katarrirritasjon, forbitrelse, harme, heftighet, indignasjon, oppbrakthet, opphisselse, raseri, sinne, vrede, avtrykk, bule, bulk, dal, dump, fals, fordypning, forsenkning, fure, grav, grop, hakk, hull, hulning, krater, kulp, lomme, nisje, renne, rynke, senkning, sjakt, skål, spor, søkkrevne, brist, djupål, far, fo