Synonymer til inferno

Gehenna, det hinsidige, dødsriket, Hades, Hel, helvete, pandemonium, purgatorium, skjærsild, svovelpøl, underverdenen, de evige jaktmarker, eden, Guds rike, himmelen, himmelriket, nirvana, paradis, valhalldet hinsidige, valhalldødsriket, alderdom, angst, besvær, byrde, defekt, lidelse, misdannelse, pine, pinsel, plage, skrøpelighet, smerte, sorg, svakhet, svøpe, sykdom, tortur, ubehaghelvete, purgato