Synonymer til inflasjon

prisstigning, synke i verdi, verdifall, verdiforringelse, verditap