Synonymer til inkludere

favne, elske, fatte, gi en klem, kjærtegne, klemme, omfavne, omslutte, omspenne, ta i sine armer, ta omkringfavne, gjemme, holde, innbefatte, inneholde, omfatte, romme, spenne over, ta med, begrave, blende, dekke, dysse ned, dølge, fortie, hemmeligholde, holde hemmelig, holde tilbake, mørklegge, skjule, skyve/stikke under en stol/stolen, sladde, tilbakeholde, tilsløregjemme, gripe, hake, henge, huke, huke tak i, klamre, klenge, klore, klyngeholde, besitte, bestemme over, bestå av, bære, disponere, eie, ha, ha på seg, inneha, ligge/sitte inne med, oppta, rå(de) over, være utstyrt medinneholde, inn