Synonymer til innbydelse

anmodning, invitasjon, invitt, oppfordring, tillatelse, adgang, aksess, anledning, innpass, rett, tilgangtillatelse, atkomst, bemyndigelse, bevilling, fullmakt, konsesjon, lisens, løyvetillatelse, oppfordringtillatelse, bestemmelse, forbud, kodeks, lov, lovbestemmelse, løyve, norm, paragraf, påbud, regel, statutt