Synonymer til innbygger

beboer, borger, innvåner, landsmann