Synonymer til inndele

avgrense, dele, desentralisere, differensiere, distribuere, dividere, fordele, fraksjonere, kløyve, løsrive, oppdele, porsjonere ut, separere, skille (ut), skjelne, sondre, spalte, splitte, spre, stykke opp, stykke ut, tildele, tilmåle, utdele, utlodde,