Synonymer til inndragning

avstraffelse, bot, dom, erstatning, fengsel, frihetstap, gjengjeld, gjengjeldelse, mulkt, pryl, refselse, represalier, slaveri, straff, straffedom, tukt, vederlag, avløsning, etterligning, kompensasjon, oppreisning, protese, refusjon, substitutt, surrogat, vederlagbot, vederlagdom, basilika, bedehus, forsamlingshus, gudshus, helligdom, kapell, katedral, kirke, menighet, menighetshus, moske, stavkirke, synagoge, tabernakel, tempel, trossamfunn, vederlagerstatning, vederla