Synonymer til innflytting

immigrasjon, innvandring