Synonymer til inngangsnivå

startnivå, startposisjon, startsted, utgangspunkt, begynnelsessted, belegg, informant, kilde, kildeskrift, opphav, opprinnelse, rot, spire, start, utspringstartsted, aksiom, anlegg, antakelse, bakgrunn, basis, betingelse, forutsetning, grunn, grunnlag, grunnsetning, krav, kvalifikasjon, nødvendighet, postulat, premiss, skikkethet, vilkårutgangspunkt, aspekt, betraktningsmåte, grunnsyn, mening, perspektiv, side, standpunkt, ståsted, synsvinkel, vinklingutgangspunkt, avspark, barndom, begynnelse, debut, førstning, genesis, grunnleggelse, ilddåp, innføring, innledning, intro, introduksjon, opprettelse, oppstart, opptakt, skapelse, startskudd, utgangsposisjon, utspring, åpningutgangspunkt, bærebjelke, fot, fotstykke, fundament, grunnflate, grunnlinje, grunnmur, grunnplan, grunnvol