Synonymer til innledende

eldst, først, i begynnelsen, i starten, opprinnelig, på forhånd, tidligst, til å begynne med, til å begynne medførst, foran, forrest, fremst, i første rekke, autentisk, edel, ekte, ektefødt, fullblods, genuin, hundre prosent, legitim, lødig, original, pur, rein, reinspikka, ren, sann, ublandet, uforfalsket, vaskeekteopprinnelig, bare blåbær, brukervennlig, direkte, elementær, enkel, forståelig, fundamental, grovhugd, hjemmestrikket, hverdagslig, ikke vanskelig, ingen heksekunst, lett, lettfattelig, liketil, primitiv, simpel, tarvelig, ukomplisert, ukunstlet, usammensatt, uskyldig, vulgæropprinnelig, p