Synonymer til innpakning

bind, arbeid, bestselger, biografi, bok, diktsamling, eksemplar, foliant, hefte, inkunabel, katalog, leksikon, lesestoff, litterært verk, novelle, pocketbok, publikasjon, roman, skrift, skrivebok, skuespill, særtrykk, tegneserie, trykksak, utgivelse, verkbind, blytyper, bokstav, håndskrift, skrevne ord, tegn, tekst, emballasje, omslag, papir, plast, avers, billedside, fasade, forside, framside, fremside, front, førsteside, perm, rette, rettside, utside, yttersideomslag, akkreditiv, akt, aktstykke, anvisning, ark, arkivalie, attest, bilag, brev, charter, diplom, dokument, dossier, gjeldsbrev, holograf, ihendehaverpapir, note, patent, revers, side, sirkulære, skjøte, skriftstykke, skrivpapir, akryl, bakelitt, kunstsilke, kunststoff, plaststoff, polyamid, polyester, syntetisk stoff, viskoseplast