Synonymer til innsigelse

akke, anke, appell, beklagelse, gråt, innvending, jammer, jeremiade, kjæremål, klage, klynking, protest, ramaskrik, reklamasjon, stønn, sukk, sutring, syt, vånde, ynkakke, besvære seg, bære seg, gråte, jamre, jøye seg, kikke, klynke, kny, kvinke, mukke, oie seg, okke seg, skrike, stønne, sukke, sutre, syte, tute, vånde seg, ynke, ynkanke, ynk, bann, boikott, demonstrasjon, embargo, forbud, gjenmæle, interdikt, motmæle, nei, nekt, opposisjon, reservasjon, stopp, tabu, vetobann, deportasjon, eksil, ekskludering, forvisning