Synonymer til innvåner

beboer, borger, innbygger, landsmann