Synonymer til institusjon

anlegg, aksiom, antakelse, bakgrunn, basis, betingelse, forutsetning, grunn, grunnlag, grunnsetning, krav, kvalifikasjon, nødvendighet, postulat, premiss, skikkethet, utgangspunkt, vilkåranlegg, anstalt, bedrift, etablissement, firma, foretak, forretning, institutt, kompani, konsern, selskap, virksomhetanlegg, fabrikk, fabrikkanlegg, produksjonsanlegg, produksjonsbedrift, verkanlegg, begavelse, dyktighet, ekspertise, evne, ferdighet, genialitet, kompetanse, kunnen, kunnskap, kyndighet, talent, åreanlegg, begynnelse, bengel, frø, groe, kime, kjerne, pode, renning, skudd, spire, sæd, yngling, virksomhetanstalt, asyl, gamlehjem, hjem, pleiehjem, stiftelse, sykehjem, adresse, base, bivuakk, bo, bolig, bopel, bosted, fristed, heim, hjemsted, hus, husrom, kvarter, leir, losji, oppholdssted, paulun, stasjon, tilfluktssted, tilholdsstedasyl, sykehjemasyl, beskyttelse,