Synonymer til instruktør

assistent, alliert, forbundsfelle, hjelper, kampfelle, kollega, kompanjong, ledsager, makker, medarbeider, medhjelper, medsammensvoren, medspiller, partner, samarbeidspartner, sammensvoren, våpenbrorassistent, forsvarer, reddende engel, samaritan, fadder, foresatt, guide, guru, konsulent, lærer, mentor, mester, oppdrager, orakel, rådgiver, støttekontakt, veileder, anfører, ansvarlig, arbeidsgiver, bas, befal, bestyrer, den som bestemmer, den som trekker i trådene, direktør, disponent, folkevalgt, forvalter, herre, hjerne, hode, husbond, kaptein, kommandant, konge/dronning, leder, overhode, overordnet, planlegger, prins(esse), sjefforesatt, advokat, aktor, anklager, apologet, jurist, prokurator, sakfører, talsmann, vinkelskriverforsvarer, bibel, brukerveiledning, bruksanvisning, fører, gaid, instruksjonsmanual, kompendium, leksikon, lærebok, man