Synonymer til instrument

hjelpemiddel, innretning, musikkinstrument, redskap, verktøy, arrangement, form, formulering, framstilling, fremstilling, montasje, oppsetning, oppstilling, orden, redaksjoninnretning, avstemning, helhet, hierarki, innordning, innstilling, justering, konfigurasjon, oppsett, ordning, regulering, sammenheng, struktur, system, valginnretning