Synonymer til intensivere

(for)herde, armere, avstive, befeste, bestyrke, effektivisere, forsterke, gi næring til, hjelpe, konsolidere, kvikke opp, maksimere, minimere, oppmuntre, skjerpe, spare kostnader, stabilisere, stadfeste, stimulere, stive/stramme opp, stramme inn, styrke, stålsette, utbygge, væpne