Synonymer til intermesso

affære, begivenhet, episode, evenement, eventyr, foreteelse, hendelse, historie, nyhet, opplevelse, opptrinn, scene, slump, tildragelse, tilfeldighet, tilfelle, treffaffære, byttehandel, forretning, handel, handelsavtale, kjøp, overføring, salg, transaksjon, varebytte, apropos, avstikker, avvik, digresjon, eskapade, innskudd, parentes, sidesprang, sidesprangavstikker, biltur, bussreise, ekskursjon, ekspedisjon, ferd, flytur, joggetur, jordomseiling, opplevelsesreise, promenade, reise, ridetur, runde, sightseeing, spasertur, springmarsj, togreise, tokt, tur, turne, utflukt, vandringavstikker, ekstratur, krok, omvei, sidetur, snartur, snarvisitt, sving, svinkeærend, svint, svipp, svipptur, tripp, sidesprangavvik, avskygning, differanse, distinksjon, divergens, forandring, forskjell, gap, grad, nyanse, overgang, skille, skilnad, sprang, tone, uensartethet, ulikhet, uoverensstemmelse, variasjonavvik, di