Synonymer til intervju

dialog, diskusjon, drøs, jabb, kommunikasjon, konversasjon, krangel, meningsutveksling, ordskifte, ordveksling, passiar, prat, replikkveksling, samtale, snakk, delte meninger, dissens, egling, friksjon, kjefting, konflikt, kritikk, kverulering, meningsforskjell, misforståelse, misstemning, munnhuggeri, splittelse, strid, stridsspørsmål, uenighet, uoverensstemmelse, utskellingdiskusjon, brev, brevsaml