Synonymer til invitasjon

anmodning, innbydelse, invitt, oppfordring, tillatelse, adgang, aksess, anledning, innpass, rett, tilgangtillatelse, atkomst, bemyndigelse, bevilling, fullmakt, konsesjon, lisens, løyvetillatelse, oppfordringtillatelse, bestemmelse, forbud, kodeks, lov, lovbestemmelse, løyve, norm, paragraf, påbud, regel, statutt