Synonymer til invitt

anmodning, innbydelse, invitasjon, oppfordring, tillatelse, adgang, aksess, anledning, innpass, rett, tilgangtillatelse, atkomst, bemyndigelse, bevilling, fullmakt, konsesjon, lisens, løyvetillatelse, oppfordringtillatelse, bestemmelse, forbud, kodeks, lov, lovbestemmelse, løyve, norm, paragraf, påbud, regel, statutt