Synonymer til involvere

angå, berøre, dreie seg om, gjelde (muntlig mening), gå ut på, ha å gjøre med (muntlig mening), implisere, innvirke på, omhandle, stå i forbindelse med, treffe, vedkomme, vedrøre (terminologisk), avstedkomme, bety, bevirke, bringe, dra etter seg, ende med, forårsake, framkalle, fremkalle, føre med seg, føre til, innebære, kreve, medføre, resultere i, skape, volde, være forbundet med, være forbundet medbety, gi uttrykk for, minne om, se ut som, se ut til, tale for, tegne (til), tyde på, varsle, virke som, vitne om, være tegn på, anrette, anstifte, anstille, avlegge, bedrive, begå, bese, bestille, bære seg at med, eksersere, finne på, foreta, foreta se