Synonymer til iverksetting

forbedring, andre boller, avveksling, bytte, en annen dans, endring, epokeskifte, forandring, forskjell, forvandling, hamskifte, kuvending, metamorfose, modifikasjon, modifisering, mutasjon, nyordning, ombytte, ombytting, omkalfatring, omstilling, paradigmeskifte, reform, rettelse, skifte, snuoperasjonforbedring, eksplosjon (muntlig mening), formering, intensivering, oppsving, progresjon, stigning, tillegg, vekst, økningforbedring, implementering, supplering, tilrettelegging, utbedring, behandling, ettersyn, fiks, flikking, justering, lappverk, overhaling, pass, pleie, reparasjon, røkt, stell, vedlikeholdutbedring