Synonymer til jage

bannlyse, bortvise, deportere, drive ut, fjerne, forvise, landsforvise, sende bort, sende i eksil, utstøte, utvise, beinfly, fare, fly, fly som en vind, fyke, galoppere, haste, ile, jogge, kute, løpe, pale, pile, pilte, rase, renne, ruse, skynde seg, småspringe, sprenge, springe, sprinte, spurte, ta beina på nakken, trave, fange, forfølge, gå på jakt, jakte, travefare, bli borte, desertere, dra, flykte, flytte, fordufte, forsvinne, gå under jorden, hoppe av, løpe bort, reise, rømme, stikke av, stryke sin kos, ta beina p