Synonymer til jeger

fangstmann, nimrod, skytter, veidemann, veidemannskytter, idrettsskytter, skiskytter, sportsskytter