Synonymer til jevne med jorda

demolere, bryte ned, forderve, forringe, gjøre ende på, gjøre hakkemat av, gjøre hærverk, herje, husere, ikke la det bli stein tilbake på stein, knekke, knuse, legge i grus, legge øde, ramponere, rasere, rive, skade, tilintetgjøre, utslette, vandalisere, øde, ødelegge, banke, bite, denge, hudflette, jule opp, klype, kveste, piske, pryle, rise, rundjule, skamslå, slå, sparke, stikke, såre, torturere, tukte, voldtaforderve, ødeleggeforderve, forgifte, forpeste, forsure, forsøple, forurense, infis