Synonymer til jobblokale

arbeidslokale, arbeidsrom, arbeidssted, byrå, etat, kanselli, kontor, sekretariat, sekretariatbyrå, avdeling, stasjon, vesen, sekretariatetat, sekretariatkanselli, alkove, auditorium, aula, bad, celle, dagligstue, forsamlingssted, forum, gang, gutterom, hall, jenterom, jomfrubur, kammers, kjellerrom, kjellerstue, krypinn, kvarter, kvistværelse, loftsrom, lokale, oppholdsrom, rom, sal, værelsekontor, arbeidslo