Synonymer til jord

asfalt, betong, grus, sand, stein, veidekke, drabant, følgesvenn, himmellegeme, ildkule, klode, komet, meteor, måne, planet, satellitt, sol, stjerne, stjernetåke, verden, fastland, jorde, kyst, land, landområde, lydrike, mark, nasjon, område, provins, region, rike, stat, territorium, åker, veidekkegrus, pukk, singel, verdenhimmellegeme, stella, verdenildkule, veidekkejord, verdenjord, la