Synonymer til jurist

advokat, aktor, anklager, apologet, forsvarer, prokurator, rådgiver, sakfører, talsmann, vinkelskriver, vinkelskriverforsvarer, assistent, hjelper, instruktør, reddende engel, samaritan, vinkelskriverrådgiver, fadder, foresatt, guide, guru, konsulent, lærer, mentor, mester, oppdrager, orakel, støttekontakt, veileder, advoka