Synonymer til kadaver

kropp, lik, åtsel, fysisk legeme, korpus, legeme, organisme, sjelens bolig, skrog, skrott, torso, åndens boligkropp, analog, av samme betydning, beslektet, ekvivalent, ensartet, ensformig, homolog, jamførbar, lignende, likeartet, motsvarende, overensstemmende, parallell, på lignende vis, sammenfallende, sidestilt, som ligner, synonym, tilsvarendelik, av samme art, av samme slag, av samme ulla, det samme, ensbetydende, ett fett, jevnbyrdig, på like fot, sidestilt med, som to dråper vann, synonymlik, der, hvilken, hvilket, mens, somlik, jambyrdig, jamgod, jamstilt, jevngod, jevnstilt, likestilt, likeverdig, på høyde med, på samme nivå, samme, sidestiltlik, enslydende, formlik, harmoniske, i likevekt, identisk, konform, kongruent, korrelerende, korresponderende, parallelle, proporsjonal, samsvarende, symmetrisk, hanger, ile, kabel, reip, rep, tau, trosse, vaier, varp, wirelik