Synonymer til kakebu

arrest, bak lås og slå, fangehull, fengsel, kasjott, varetekt, varetektfengsel, avstraffelse, bot, dom, erstatning, frihetstap, gjengjeld, gjengjeldelse, inndragning, mulkt, pryl, refselse, represalier, slaveri, straff, straffedom, tukt, vederlag, kasjottvaretekt, beskyttelse, ettersyn, helbredelse, hensyn, hjelp, interesse, kjærlighet, nestekjærlighet, omsorg, omsyn, omtanke, oppmerksomhet, pleie, sut, ta seg av noen, tilsyn, vennlighet